Våre samarbeidspartnere

Borettslaget har avtaler med følgende firma:

Rørlegger: Trond Abrahamsen VVS

Telefon: 920 39 032 / E-post: trondvvs@frisurf.no

Rørlegger har døgnvakt og kan også koordinere elektriker dersom dette er påkrevet utenom dagtid.

Elektriker: Ing. Tidemand AS

Telefon: 22 36 85 20 / www.tidemand.no

(Telefonsvarer etter kl 15:30, som kobles til vakttelefon. Hvis det ikke oppnår kontakt her, ring borettslagets driftsavdeling på tlf. 90 19 64 58, eller på døgnvakt Abrahamsen på tlf. 920 39 032)

Vi samarbeider også med:

Elektrikerfirma: Installatørene AS

Telefon: 458 00 901 / www.installatorene.no

Renhold: Aqua-renhold AS

Telefon: 23 13 42 60 / www.aqua-renhold.no

Vaskeri: DSI-systemer AS

Telefon: 22 57 03 00

Innglassing av veranda er utført av: Lumon Norge

Telefon: 22 32 33 88 / 919 16 414 / www.lumon.no