Våre samarbeidspartnere

Borettslaget har avtaler med følgende firma:

Rørlegger: Trond Abrahamsen VVS

Telefon: 920 39 032 / E-post: trondvvs@frisurf.no

Rørlegger har døgnvakt og kan også koordinere elektriker dersom dette er påkrevet utenom dagtid.

Elektriker: Ing. Tidemand AS

Telefon: 22 36 85 20 / www.tidemand.no

(Telefonsvarer etter kl 15:30, som kobles til vakttelefon. Hvis det ikke oppnår kontakt her, ring borettslagets driftsavdeling på tlf. 90 19 64 58, eller på døgnvakt Abrahamsen på tlf. 920 39 032)