19 mar 2021

Tiltak i 2021

I 2021 vil styret, i tillegg til ordinære drift og vedlikeholdsoppgaver:

  • Etablere nedgravde avfallsbrønner, i første omgang i Nylænde med 3 stasjoner.
  • Etablere nytt  brannvarslingsanlegg, i fellesareal og leiligheter.
  • Starte oppgraderingen av ladeinfrastruktur slik at alle P-plasser etterhvert vil ha mulighet for å lade. Det er nå fra 2021 lovpålagt at beboere har rett til å lade. Basert på lovendringen og et forventet økende behov for å kunne lade, vil borettslaget i 2021 tilrettelegge lading i første omgang ca 38 – 40 plasser i et område på øvre felt og et på nedre felt. Forslaget som ble presentert i årsberetningen til møte 6.5.20 viser en illustrasjon av de planlagte områdene.
  • Foreta nødvendige oppgradering i og av vaskerier, slik at det tilrettelegges for mer energi besparende og kostnadseffektiv bruk av vaskerier. Dagens maskiner/tromler og tørkeskap  er nærmere 30 år gamle, og det er en stor utfordring å skaffe reservedeler.

Styret har i utgangspunktet planlagt gjennomføring av tiltakene uten låneopptak, men det kan bli nødvendig å lånefinansiere deler av tiltakene. F. eks. kan det tenkes at tilrettelegging av ladeinfrastruktur og oppgradering, nye el-kurser osv i vaskerier, er fornuftig å gjøre til samme tid.