12 feb 2020

Tiltak i 2020

  • Gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdsoppgaver.
  • Installere fellesbrannvarslingsanlegg i alle leiligheter.
  • Etablere nedgravde avfallsbeholdere.
  • Etablere flere ladestasjoner.
  • Termografering og etterkontroll av alle el-hovedtavler og fellesanlegg.
  • Borettslaget vil også fortsette arbeidet med oppgradering av inngangspartier.