8 feb 2018

Tiltak i 2018

Det er styrets ansvar og plikt å forvalte borettslaget i samsvar med borettslagslovens bestemmelser og borettslagets vedtekter. Styret vil også i år har fokus på planlagt systematisk vedlikehold. HMS, herunder brannsikring, orden og system i alle fellesarealer er høyt prioritert.

Prioriterte oppgaver i 2018:

  • Gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdsoppgaver.
  • Utbedring av badegulv, der det dokumentert brudd i varmekabler, fra rehabiliteringen i 2004 – 2006
  • Termografering og etterkontroll av alle hovedtavler og fellesanlegg.
  • Utskifting av porttelefonsystemet vil bli utført, mulig at deler av prosjektet vil bli utsatt til neste år.
  • Borettslaget vil fortsette arbeidet med oppgradering av inngangspartier, maling av grunnmur, kontroll og evt utskifting av utvendige stoppekraner.