Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 17 okt 2014

VIKTIG: Montering av nytt kabel-tv-nett

I forbindelse med forlengelse av avtalen med Get er det behov for en installasjon i din bolig.

Utførende entreprenør er: BKT Bredbånd og Kabel-TV Service AS

Kabelen inn til husstanden skal skiftes da den har kapasitetsbegrensninger og ikke tilfredsstiller dagens krav.

Det er viktig at noen er til stede eller at du har ordnet med tilgang til boligen. Dersom ingen i husstanden har mulighet for å være hjemme ber vi om at du gir nøkkelen til en annen person (for eksempel en bekjent eller en god nabo) slik at montøren får tilgang til boligen. Ta kontakt med BKT på tlf 45 45 45 02 og gi beskjed om hvor nøkkelen kan hentes.

Installasjonstid

Installasjonstiden får du tildelt i eget skriv.

Viktig! Blir ikke denne installasjonen gjennomført vil du ikke ha signaler når det nye nettet kobles til og det gamle nettet kobles i fra, samt at det vil påløpe tilleggskostnader hvis installasjonen må gjennomføres på et senere tidspunkt.

Installasjonen

I samarbeid med styret har BKT/Get besluttet en utvendig løsning for kabelføringen. Kabelføringen utvendig vil bli skjult bak steinpanel. Med en utvendig løsning vil kabelen bli boret inn i leiligheten fra balkongsiden, dette medfører minimalt med kabling innvendig i leilighetene.

BKT/Get har foreslått en slik løsning for å bespare oppgang og leilighetene for mye kabling og boring. Det gamle røropplegget lar seg dessverre ikke gjenbruke for de nye kablene som skal legges inn i leilighetene.

Du kan selv være med å påvirke plasseringen for den nye kontakten, men vi anbefaler at den plasseres på samme sted som du har hoveduttaket i stuen hvis du har flere kontakter. Innvendig så festes kabelen til tak eller fotlist. Montørene trenger tilgang til enkelte boder på loftet og kommer derfor til å spørre om du kan låse opp boden slik at vi får ført kabelen igjennom boden og til fellesområdet på loftet.

Priser for ekstra uttak

Montering av tv uttak koster kr 1050,- ink. mva pr ekstra uttak. Ekstra tv-uttak bestilles via BKT sitt sentralbord på telefon 45454502. Dette vil ikke bli utført under installasjonen men du vil få en egen timeavtale for montering av ekstrauttak.

Omkobling til nytt nett

Det vil bli hengt opp skriv på oppslagstavle og på alle oppgangsdører når det nærmer seg omkobling til det nye kabel-tv nettet.

På omkoblingsdagen flytter man kabelen fra den gamle antennekontakten og over til den nye kontakten som du har fått montert.