Endret: 24 aug 2017     Opprettet: 23 mai 2017

Varsel om asfaltarbeider på kommunale veier i borettslaget

(Oppdatert 01.06.2017) Endelig er det vår tur. Veidekke skal på oppdrag fra bymiljøetaten asfaltere gatene våre.

Oppstart av arbeidene blir mandag 29. mai 2017.

Det vil bli skiltet parkering forbudt evt all stans forbudt i de aktuelle gatene i forbindelse med arbeidene. Vi oppfordrer alle eiere av kjøretøy til å følge med på skiltingen, slik at borttauing kan unngås. Kommunen varsler minst 24 timer før forbudet gjelder. Det vil bli utfordringer med parkering i den perioden arbeidene pågår, men vi gleder oss til resultatet. Det vil også bli satt ny kantstein i deler av området. Periodevis vil det bli litt problematisk med inn- og utkjøring til parkeringsområdene.

De andelseiere med parkeringsplass nærmest fortauene må påregne å flytte bilene i den perioden det pågår, dvs fresing av gammel asfalt, setting av ny kantstein og legging av ny asfalt. Kommunen anbefaler at det er 2 meter klaring på hver side av kjørebanen. Borettslaget vil i samarbeid med entreprenøren varsle de som anbefales å flytte bilene fra borettslagets parkeringsplasser.

 

Gravearbeid ved  Østerlisvingen 1 i perioden 23.5 til 7.6.17.

Borettslaget har fått pålegg om å rehabilitere spillvannsledningen fra Østerlisvingen 1 og ut til det kommunale ledningsnettet. Arbeidet planlegges med gravestart 23.5.17. Arbeidet er nå beregnet til å pågå ca 14 dager.

 

Se vedlegg fra Bymiljøetaten (oppdatert 01.06.2017).

 

Hilsen

Styret  & Driftsavdelingen