Endret: 12 feb 2020     Opprettet: 8 feb 2018

Tiltak i 2019

Det er styrets ansvar og plikt å forvalte borettslaget i samsvar med borettslagslovens bestemmelser og borettslagets vedtekter. Styret vil også i år har fokus på planlagt systematisk vedlikehold. HMS, herunder brannsikring, orden og system i alle fellesarealer er høyt prioritert.

Prioriterte oppgaver i 2019:

  • Gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdsoppgaver.
  • Utbedring av badegulv, der det dokumentert brudd i varmekabler, fra rehabiliteringen i 2004 – 2006
  • Termografering og etterkontroll av alle hovedtavler og fellesanlegg.
  • Utskifting av porttelefonsystemet vil bli utført.
  • Borettslaget vil fortsette arbeidet med oppgradering av inngangspartier, maling av grunnmur, kontroll og evt utskifting av utvendige stoppekraner.