Til brukere av ladestasjon

Lading betales via www.ladeinorge.no

Ta kontakt med driftskontoret for nærmere opplysninger eller se her.

Vi minner om at det er en ladestasjon og ikke en parkeringsplass. Bruk ladestasjonen til nødvendig lading av bilen og flytt deretter kjøretøyet slik at også andre kan få mulighet til å lade.