29 jun 2021

Sommerinformasjon 2021

Styret og driftsavdelingen går nå inn i en periode med ferieavvikling. Driftsavdelingen vil være betjent alle ukene i sommer, men ikke hver dag. Det må påregnes lenger tid på saksbehandling, og neste styremøte er medio august.

Status prosjekter: juni – juli

Nedgravd avfallsanlegg:

Ferdigstille prosjektet med nedgravde avfallsbrønner for Lambertseterveien 48-52 og Nylænde fra 6-23. Dagens avfallsskap blir fjernet innen kort tid. Det blir litt endring for alle, men det nye anlegget gir oss bedre kapasitet og mer rasjonell avfallsbehandling.

Stasjon nr 1: Restavfall for alle husstander i Lambertsetervn. 48-52 og Nylænde 7-9.
Stasjon nr 2: Restavfall og papir for Nylænde 6-11-13 og 15.
Stasjon nr 3: Restavfall og papir for Nylænde 10-17-19-21 og 23.

Det blir etablert en ny avfallsbeholder for glass og metall innerst i Nylænde.

Det vil fremdeles stå en container for papp og papir ved Nylænde 9.

Vi henstiller igjen til alle å dele opp alle pappesker slik at de er helt flate før de legges papp- og papirbeholderne.
 

Røykvarslere:

Nye røykvarslere med direkte varsling til døgnbemannet alarmsentral.blir montert i alle leiligheter og fellesareal i løpet av juni. Anlegget settes i drift etter hvert som den enkelte leilighet blir tilkoblet. Alle oppfordres til å laste ned Sfty-appen.


Driftsmeldinger

Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres via nettsidene, eller ved å ringe driftsavdelingen på telefon: 90 19 64 58. Send oss eventuelt en SMS.

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan man selv ringe:

Rørleggerfirmaet T. Abrahamsen AS på: 92 03 90 32

Elektriker: Ingeniør Tiedemand AS på: 22 36 85 20

Låssmed: Absolutt Lås på: 90 72 25 45

Hovedregelen er at det er driftsavdelingen eller styret som bestiller service på fellesanlegg, unntak er kun når det er oppstått en helt akutt situasjon hvor det haster og man ikke får tak i ansatte eller styret. Vi gjør oppmerksom på at beboerne står helt fritt til å velge hvilke firma som bestilles for arbeid i egen leilighet.


Noen nyttige påminnelser:

Unngå å sette noe i oppgangene eller i fellesareal, i kjelleren eller på loftet. Dette på grunn av brannfaren.

Skal du pusse opp; husk å varsle alle i oppgangen. Husk å sette på ditt telefonnummer.

Skal du ha fest – sett opp oppslag i oppgangen og husk husordensreglene. Vis hensyn.

 

Vi ønsker alle våre beboere en god sommer.

Hilsen Styret & driftsavdelingen