1 jul 2019

Sommerinformasjon 2019

Styret og driftsavdelingen går nå inn i en periode med ferieavvikling. Driftsavdelingen vil være betjent alle ukene i sommer, men ikke hver dag. Det må påregnes lenger til på saksbehandling. Neste styremøte er medio august.

 

Status prosjekter:

Oppgradering/ istandsetting 

Det vi, også i år  bli foretatt en oppgradering/istandsetting av noen inngangspartier, samt av helleganger/plasser rundt i borettslaget.   

Leiebil fra Zipcar er plassert ved Nylænde 17. Registrer deg på zipcar.no, startbonus via OBOS/ Zipcar på kr 400,- . Kr 49,- pr time og kr 3,- pr km. Bilen åpnes og låses med mobiltelefon. Se er på Zipcar.no

Bruk av ladestasjoner for ladbare kjøretøy: Vi minner igjen om at det er ladestasjoner,  ikke p-plass, flytt bilen etter at du har ladet, da kan også andre benytte ladestasjonen.

Varmekabelsaken – konstaterte brudd på varmekabler i badegulv. Det er ca 15 badegulv som skal utbedres i år. Dette arbeidet utføres fra juli/august. De berørte vil få varsel i god tid.

Utskifting av røykvarslere: I løpet av 2 halvår 2019 blir det installert optiske røykvarslere i alle leiligheter, direkte varsling til døgnbemannet alarmsentral. Styret har inngått en avtale med GET. Se mer på www.get.no. Alle varsles i god tid.

 

Driftsmeldinger

Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres via  www.nylaende.no  eller ved å ringe driftsavdelingen på telefon: 90 19 64 58.  Evt send oss også en SMS.   

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan man selv ringe:

Rørleggerfirmaet T. Abrahamsen  AS   på 920 39 032.

Elektriker: Ingeniør Tiedemand AS      på 22 36 85 20

Låssmed: Absolutt Lås                          på 907 22 545

Det skal som hovedregel alltid være driftsavdelingen eller styret  som bestiller service på fellesanlegg, unntak er kun når det er oppstått en helt akutt situasjon hvor det haster og man ikke får tak i ansatte eller styret. Vi gjør oppmerksom på at beboerne står helt fritt til hvilke firma som bestilles for arbeid i egen leilighet.

 

Noen praktiske råd:

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren

Skal du pusse opp  husk å varsle alle i oppgangen, husk sett på ditt telefonnumer.

Skal du ha fest – sett opp oppslag i oppgangen, vis hensyn.

Søppel og rot må ikke settes uten for avfallsskapene, eller i fellesareal.

 

Vi ønsker alle våre beboere en riktig god sommer.

 

Hilsen

Styret & driftsavdelingen