Endret: 20 des 2018     Opprettet: 13 jun 2018

Sommerinformasjon 2018

Styret og driftsavdelingen går nå inn i en tid med ferieavvikling.

Det vil være ansatte i driftstjenesten alle ukene i sommer, men ikke hver dag. Det må påregnes noe lenger svartid på henvendelser via saksbehandlingssystemet og mail. Er det akutte saker som haster, f. eks. vannlekkasjer og lignende: Ring eller send SMS til 90 19 64 58.

 

Status prosjekter:

Varmekabelsaken – konstaterte brudd på varmekabler i badegulv. Det er rundt 20 badegulv som skal utbedres i år. Dette arbeidet starter pågår. De berørte vil få varsel i god tid. Nærmere detaljer om gjennomføring er omtalt på hjemmesiden, se i menyen, baderom – utbedringer.

 

Vedlikehold:  Prosjekter som planlegges, basert på vedlikeholdsplanen. Borettslaget gjennomfører kontroll og utbedring av el-anlegg i fellesareal, nytt callingsystem installeres i første omgang i alle punktblokkene i år. Maling og oppgradering av inngangspartier utføres, ballplassen får ny asfalt. Se nærmere om tiltak 2018.

 

Driftsmeldinger

Vi legger ut meldinger om aktuelle hendelser på borettslagets hjemmeside. 

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan du selv ringe rørleggerfirmaet T. Abrahamsen på 920 39 032 (døgnvakt)

 

Tenk på brannfaren, ikke plasser gjenstander i fellesareal, loft og kjeller. Ta hensyn til dine naboer.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

 

Hilsen

Styret & driftsavdelingen