Endret: 23 aug 2017     Opprettet: 6 jul 2017

Sommerinformasjon 2017

Styret og driftsavdelingen går nå inn i en tid med ferieavvikling.

Driftsavdelingen vil være betjent alle ukene i sommer, men ikke hver dag.  Det må påregnes noe lenger svartid på henvendelser via saksbehandlingssystemet og mail. Er det akutte saker som haster,  f eks vannlekkasjer, ol lignende. Ring eller send SMS til 90 19 64 58.  

                  

Status prosjekter:

Varmekabelsaken – konstaterte brudd på varmekabler i badegulv. Det er om lag  25  badegulv som skal utbedres i år.  Dette arbeidet starter i slutten av juni. De berørte vil få varsel i god tid. Nærmere detaljer om gjennomføring er omtalt på hjemmesiden, se i menyen, baderom – utbedringer.

Vedlikehold:  Prosjekter som planlegges, basert på vedlikeholdsplanen.  Borettslaget fortsetter oppgradering av uteområdene, med fokus på inngangspartier, samt  kontroll og evt utskifting av utvendige stoppekraner , nytt lås/callingsystem  og avfallsbehandling,   Se nærmere om tiltak 2017 på www.nylaende.no

 

Driftsmeldinger

Vi legger ut meldinger om aktuelle hendelser, på borettslagets hjemmeside. 

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen,  kan  man  selv ringe  rørleggerfirmaet T. Abrahamsen  på 920 39 032 (døgnvakt)

 

Tenk på brannfaren, ikke plasser gjenstander i fellesareal, loft og kjeller.

 

Vi ønsker alle våre beboere en riktig god sommer.

 

Hilsen

Styret & driftsavdelingen