Endret: 1 jul 2019     Opprettet: 14 feb 2019

Sitte i styret?

Valgkomiteen søker nå kandidater til styret i Nylænde borettslag. Er det deg, eller kanskje en av naboene?

Syv gode grunner til å sitte i styret:

  • Du får anledning til å påvirke eget bomiljø
  • Du får kompetanse innen bolig og forvaltning
  • Du får kunnskap om bomiljø
  • Du får tilgang til kurs og oppfølging – og støtte fra en profesjonell forretningsfører
  • Du får mulighet til å utvide din kontaktflate samtidig som du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid
  • Du får organisasjonserfaring
  • Du får verdifull erfaring som positivt tilskudd til jobb og karriere

Ønsker du å engasjere deg og sikre et videre godt miljø i borettslaget, eller vet om andre som vil? Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen innen 25. februar!

Med vennlig hilsen valgkomiteen i Nylænde borettslag

Erik Telnes, Gina Krogs vei 6 – 907 70 275 – erikatelnes@gmail.com
Unni Bekkevold, Nylænde 15 – 911 44 521 – unn-ba@online.no
Anna K. Dahl, Nylænde 15 – 986 52 928 – akddec@hotmail.com