Endret: 1 jul 2019     Opprettet: 27 mar 2019

Rundskriv mars 2019

Vaskekort:

Lading av vaskekort flyttes fra Bunnpris til driftskontoret Nylænde 7. Dette utføres torsdag 28. mars. Automaten er ikke i drift mellom kl 08.00 og 12.00 denne dagen.

Den enkelte må benytte systemnøkkelen til egen oppgang  for å komme inn  til automaten. Unngå å dra opp døren med nøkkelen.  Det er mulig å lade alle dager.

 

Vårfeiing:

Kommunen skal feie  gatene her,  11 og 12 april.  Følg med på skilting.

 

Avfall:

Unngå å kaste store papp og isopor emballasje i avfallsbeholderne. Det fyller opp veldig raskt.  Det er satt ut 3 store containere som skal brukes, en ved Østerlisvingen 9, Nylænde 17 og Nylænde 9. Brett og riv opp pappesker .

 

Husbråk/oppussing:

Husk å ta hensyn til dine naboer når du skal pusse opp.  Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene.  Tenk på dine naboer.   Se www. nylaende.no  

 

Brannsikring:

Det  er strengt forbudt å sette gjenstander, møbler, klær, esker, søppel etc.  i fellesareal oppgangen og på loft og i kjeller. Bruk egen kjeller/loftsbod.

 

Viktige datoer: Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes i løpet av mai.

Generalforsamlingen avholdes 6. mai i grendehuset Vaskeribakken 8.

 

Vakttelefon; T. Abrahamsen VVS, tlf 920 39032 eller driftsavdelingen på 901 96 458.

 

Takk til alle som bidrar til et godt bomiljø i Nylænde borettslag

 

Hilsen Styret og driftsavdelingen