Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 30 jan 2015

Rundskriv januar 2015

Informasjon fra styret.

Hold det ryddig i kjeller og på loft – tenk på brannfaren

Det pågår nå tiltak i borettslaget for å oppgradere brannsikkerheten, med utskifting av gamle inngangsdører, utbedring/bytte av inspeksjonsluker i piper, kartlegging av risiko osv.

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjentander og skrot i fellesareal på loft og i kjeller. Vi varsler med dette at det vil bli grovrydding i loft og kjellerrydding 7. mai 2015.

Driftsmeldinger

Det er mange innmeldte feil på porttelefonanlegget. Det er kostbart å reparere. Styret vurderer evt å bytte til et nytt porttelefonanlegg. Foreløpig samler vi opp, slik at utbedringer kan samordnes. Låssystemet vurderes skiftet, dagens sylindere og låskasser er gammelt og slitt.

Drenering/fuktsikring, utføres i Gina Krogs vei 18 i januar/februar.

Det viktig påse at parkeringsreglene overholdes. Vi får av og til meldinger om feilparkerte biler på parkeringsplassene. Husk å minne dine besøkende på at de må benytte gateparkering, da vi ikke har noen gjesteplasser.

Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene . Ta hensyn til dine naboer.

Prosjekter

Vi undersøker mulighet for å etablere ladestasjoner for elbiler i borettslaget. Kommunen har en tilskuddsordning for dette. Saken vil bli foreslått for generalforsamlingen.

Varmekabelsaken – planlagt utbedring i juni – juli jfr forliket med S-bygg.

Entreprenøren har gitt en utvidet garantitid, 15 år. Neste runde med planlagt utbedring, er juni-juli 2015. Nærmere informasjon vil til gitt til de som er registrert med feil på kablene.

Varsel om leieøkning

Styret har vedtatte borettslagets budsjett med en leieøkning på 4% fra 1.3.15. Leieøkningen er nødvendig for å kompensere for generelle prisøkninger, samt gjennomføre det vedlikehold som er nødvendig.

Viktige datoer

Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes 7. mai.

Generalforsamlingen avholdes 12. mai i grendehuset i Marmorberget.

Utbedring av baderom, gjennomføres i juni – juli 2015.

Hilsen

Styret