Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 20 apr 2016

Rundskriv april 2016

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjentander og skrot i fellesareal på loft og i kjeller. Vi varsler med dette at det vil bli rydding av loft og kjeller 3. mai 2016 fra kl 17.00 . Vi oppfordrer alle til å benytte muligheten til å rydde i loft og kjellerboder. Unngå å sette gjenstander ut før 3. mai.

Driftsmeldinger

Drenering/fuktsikring , av Nylænde 10 vil bli utført fra medio april 2016.

Parkeringsreglene må overholdes. Vi får av og til meldinger om feilparkerte biler på kvartalsveier og på gressplener. Kjøring og parkering på gressplen er helt uakseptabelt.

Styret har vedtatt en ordning med abonnementsordning for bruk av ladestasjoner for elbiler . Anlegget er registrert på www.ladeinorge.no Det er mulig for andelseiere å inngå avtale for et kvartal, halvår eller år, kr 150,- pr. mnd. Vi gjør oppmerksom på at ladeplasser for elbiler ikke er en erstatning for P-plass, men en mulighet til å lade. Kapasitet i anlegget er 4,8 kwh pr. ladepunkt. Sporadisk lading vil koste kr. 15 pr. halvtime.

Husbråk , bl.a støy fra oppussing, kan være til sjenanse. Av og til får borettslaget meldinger om støy fra naboer. Vis hensyn. Skal du ha støyende aktiviteter i din leilighet, sett en lapp på oppslagstavlen for å informere dine naboer. Husk å oppgi telefonnummer slik at det er mulig å ta kontakt. Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene. Unngå å bruke vaskemaskin, oppvaskmaskin etc på natten.

Prosjekter:

Arbeid med saken om piperehabilitering og nytt porttelefon og låssystem pågår. Disse sakene vil bli tatt opp på en ekstraordinær generalforsamlingen i løpet av våren.

Varmekabelsaken – Neste runde med planlagt utbedring, blir august 2016. Nærmere informasjon vil til gitt til de som er registrert med feil på kablene. Informasjonsmøte blir avholdt i juni. Vi kommer tilbake med dato i godt tid. Er du i vil om du er registrert med kabelfeil, ta kontakt med oss via hjemmesiden.

Viktige datoer:

Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes 3. mai fra kl 17.00.

Generalforsamlingen avholdes 10. mai kl 18.00 i grendehuset i Marmorberget.

Utbedring av badegulv, gjennomføres i august 2016.