Endret: 19 apr 2017     Opprettet: 27 jan 2017

Rundskriv 30. januar 2017

Informasjon fra styret.

Driftsmeldinger:

Pipeprosjektet, er godt i gang, nå gjenstår rundt 100 leiligheter. Arbeidet inne i leilighetene  forventes ferdig før påske. Etterarbeid på loft og i kjeller utføres også utover våren.

Arbeid med drenering/fuktsikring og oppgradering av i inngangspartier, fortsetter etter påske.

Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene. Vis hensyn til dine naboer.

 

Prosjekter:

Ladestasjon for elbiler ved Nylænde 17 og Østerlisvingen 4 – 6  er i drift. Beboere som ønsker fast avtale for bruk av ladestasjon, kan etablere dette. Ta kontakt med driftskontoret for avtale. For ordens minner vi om at det er en ladestasjon, ikke fast parkeringsplass. Ta hensyn til andre brukere og flytt bilen etter nødvendig bruk. Sporadisk lading betales via mobil, se skilt på ladestasjon.

Defekte varmekabler er planlagt utbedret i år, og vil skje fra perioden mars/april. Har du ødelagte varmekabler, ta kontakt med borettslaget.

Brannsikring: Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren.

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjenstander, møbler, klær, esker, søppel etc. i fellesareal på loft og i kjeller. Bruk egen kjeller/loftsbod. Grovrydding/komprimatorbil kommer i mai.

Vakttelefon: T. Abrahamsen VVS, tlf 920 39 032 eller driftsavdelingen på 901 96 458.

 

Varsel om leieøkning:

Styret har vedtatt borettslagets budsjett for 2017 med en økning i fellesutgiftene, som kompenserer den generelle prisøkningen og bidrar til gjennomføring av planlagte prosjekter. Det blir en økning på 4% med virkning fra 1.3.17.

 

Viktige datoer:

Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes i løpet av mai.

Generalforsamlingen avholdes 3. mai 2017 kl 18.00 i grendehuset i Marmorberget.