Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 3 feb 2016

Rundskriv 1. februar 2016

Driftsmeldinger:

Rensing av ventilasjonskanaler i alle leiligheter vil bli utført i februar og mars. Oppslag kommer.

Låssystemet i fellesdørene skal skiftes ut i løpet av året. Alle blir informert i god tid.

Styret innhenter tilbud på nytt porttelefonsystem. Saken tas opp på generalforsamlingen våren.

Styret innhenter tilbud på ulike alternativer for utbedring av skorsteiner. Saken tas opp igjen.

Drenering/fuktsikring utføres i Nylænde 10 i løpet av våren.

Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene . Vis hensyn til dine naboer.

Prosjekter:

Ladestasjon for EL-biler ved Nylænde 17 er klare til bruk. Det gjenstår merking og skilting. Det vil, i løpet av kort tid, bli etablert en betalingsordning for bruk av ladestasjonene. Oslo kommune har en tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner. Borettslaget har fått kr 60 000,- i støtte.

Defekte varmekabler: Planlagt utbedring i juni og juli 2016. Har du ødelagte varmekablene ta kontakt med borettslaget, meld inn saken via dette skjemaet .

Brannsikring: Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren.

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjenstander, møbler, klær, esker, søppel etc. i fellesareal på loft og i kjeller. Bruk egen kjeller/loftsbod. Grovrydding/komprimatorbil kommer i mai.

Vakttelefon: T. Abrahamsen VVS, tlf 920 39032 eller driftsavdelingen på 901 96 458.

Varsel om leieøkning:

Styret har vedtatt borettslagets budsjett med en økning i fellesutgiftene på 4% fra 1.3.16. Leieøkningen er nødvendig for å kompensere for generelle prisøkninger, samt for å gjennomføre det planlagte vedlikeholdet.

Viktige datoer:

Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes i løpet av mai.

Generalforsamlingen avholdes 10. mai 2016 i grendehuset i Marmorberget.

Utbedring av baderom gjennomføres i juni – juli 2016.