Endret: 20 des 2018     Opprettet: 15 okt 2018

Renovasjonsetaten kommer

Mandag 15. oktober, mellom kl 15.00 og 20.00.

Litt om det vi gjør ved våre besøk:

Alle innbyggere i Oslo kommune skal kildesortere matavfall og plastemballasje. For å øke kjennskapen til kildesorteringen og motivere til økt kildesortering besøker vi den enkelte husholdning. Ved besøket gjennomfører representanter fra Renovasjonsetaten korte samtaler med beboerne om kildesortering. Vi svarer på spørsmål og tar med oss eventuelle tilbakemeldinger om ordningen. Husholdningene som har behov vil få tilbud om en gratis avfallsbøtte for sortering av matavfall. Denne avfallsbøtten er tilpasset den grønne posen. Vi blir positivt mottatt av beboerne i Oslo og vi ser på mange steder en positiv forbedring av sortering av blå og grønne poser, samt en forbedring av avfallskvaliteten.

 

Med vennlig hilsen

Daniel Kivle

Kunde- og kontraktsseksjonen

Renovasjonsetaten

Oslo kommune