Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 17 mar 2016

Påskeinformasjon 2016

Hærverk/Innbrudd i borettslaget:

Det er registrert noen tilfeller av hærverk/innbrudd i loft og kjellerboder.

Vi oppfordrer alle til å sjekke sine boder, samt melde eventuelle innbrudd til politiet.

Hold inngangsdøren til oppgangen låst. Unngå å åpne døren for fremmede, slipp ikke inn noen som ikke er dine besøkende. Pass på at døren inn til kjeller og loft er lukket og låst.

Husbråk/oppussing:

Husk å ta hensyn til dine naboer når du skal pusse opp. Vi minner alle beboere om å følge husordensreglene . Vis hensyn til dine naboer.

Brannsikring:

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren.

Vi henstiller til alle om å unngå å sette gjenstander, møbler, klær, esker, søppel etc. i fellesareal på loft og i kjeller. Bruk egen kjeller/loftsbod.

Vakttelefon: T. Abrahamsen VVS, tlf 920 39 032 eller driftsavdelingen på 901 96 458 .

Viktige datoer:

Dugnad, loft og kjellerrydding avholdes i løpet av mai.

Generalforsamlingen avholdes 10. mai 2016 i grendehuset i Marmorberget.

Utbedring av baderom, gjennomføres i juni – juli 2016.

Vi ønsker alle beboere en riktig god påske.

Hilsen Styret