Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2016

Ordinær generalforsamling 2016

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag 10. mai 2016

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1 mars 2016.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styret i Nylænde Borettslag på post@nylaende.no

Eventuelt legges postkassa utenfor driftskontoret i Nylænde 7.

Hilsen

Styret i Nylænde Borettslag