Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 7 feb 2014

Ordinær generalforsamling 2014

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2014.

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag 27. mai 2014

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2014.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styret i Nylænde Borettslag på styret@nylaende.no

Eventuelt legges i postkassa utenfor driftskontoret i Nylænde 7.