20 mar 2020

Nyhetsbrev fra styret 20.03.2020

I disse corona tider er kontoret stengt, grunnet smittefaren. Vi opprettholder normal daglig drift, men iverksetter ingen nye prosjekter i disse vanskelige tider.

Det er ikke nødvendig å fylle på vaskekort,  pga fare for corona smitte,  er påfyllingsautomaten stengt.

Vaskemaskiner benyttes som vanlig med kort, men det belastes ikke for bruken.  Husk å reservere vasketid, men vaskerilås – da har du 2 maskiner til disposisjon i den reserverte tiden.

Styret/driftsavdelingen informerer våre beboere her på www.nylaende.no

Vi henstiller dere til å ta kontakt via www.vibbo.no, da får vi alle kontaktdata rett i våre systemer.

Alternativt sender du en epost hvor du noterer ditt navn, adresse, tlf, leilighetsnummer og hva saken gjelder.

 

Hilsen Styret i Nylænde borettslag

Vakttelefoner:

Rørlegger: T. Abrahamsen: 920 39 032

Elektriker: Ing Tiedemand: 22 36 85 20 

Driftsavdelingen: 901 96 458