Endret: 21 apr 2020     Opprettet: 13 mar 2020

Nyhetsbrev fra styret 13.03.2020

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil all planlagt vedlikeholdsaktivtet i regi av borettslaget som medfører arbeid i leiligheter, stanses inntil videre.

Vedr avvikling av årsmøte oppfordrer OBOS alle boligselskap å gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener OBOS dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

Som hovedregel anbefaler OBOS at sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker foreslås utsatt til senere møter.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Vi oppfordrer alle til å følge med på de råd som gis av helsemyndighetene.

 

Styret

www.nylaende.no og www.vibbo.no

 

Vakttelefoner:

Rørlegger: T. Abrahamsen: 9203 9032 – Elektriker: Ing Tiedemand: 2236 8520 

Driftsavdelingen: 9019  6458