Endret: 11 mai 2020     Opprettet: 30 apr 2020

Loft og kjellerrydding gjennomføres fra 30.4

5. mai fra kl 08.00
Gina Krogs vei 12 – 20,
Lambertseterveien 48 - 52,
Nylænde 7 – 23 og 6 – 10

Containere blir stående frem til 6 mai kl. 14.00

 

Alt kan kastes, men vi ber dere sette alt spesialavfall som elektronisk utstyr, alt med ledning og spesialavfall, maling, bildekk. klart adskilt fra annet avfall, da dette må kildesorteres. Unngå å bruke sorte sekker.

Vi ber dere unngå å sette ut noe før tidligst dagen før innsamlingen. Husk at det på grunn av brannfaren, ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, i kjelleren, under trappen eller i trappeoppgangene Vi minner om at alt annet, vil bli fjernet uten varsel, dette gjelder både fra loft og kjeller.

 

Med vennlig hilsen

Styret Nylænde Borettslag