11 mai 2020

Loft og kjellerrydding gjennomføres 19. og 20. mai

Tirsdag 19. mai fra kl 08.00

Gina Krogs vei 2 – 4 – 6 og 8

Østerlisvingen 1 – 9 og 2 – 8

 

Containere blir stående frem til 20. mai kl. 14.00

 

Alt kan kastes, men vi ber dere sette alt spesialavfall som elektronisk utstyr, alt med ledning  og spesialavfall, maling, bildekk klart adskilt fra annet avfall, da dette må kildesorteres. Unngå å bruke sorte sekker.

Vi ber dere unngå å sette ut noe før tidligst dagen før innsamlingen. Husk at det på grunn av brannfaren, ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, i kjelleren, under trappen eller i trappeoppgangene.

Vi minner om at alt annet, vil bli fjernet uten varsel, dette gjelder både fra loft og kjeller.