Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 7 nov 2014

Invitasjon til beboermøte 13. november 2014

Saksliste:

  • Brannsikring av trapperom. Pålegg fra brannvesenet. Plassering av barnevogner er en utfordring for oss. Mulige alternativer diskuteres.

  • Utskifting av til sammen 57 inngangsdører, som ikke tilfredsstiller dagens brannkrav, er planlagt gjennomført i uke 4 og 5.

  • Oppgradering av lekeplasser og grøntanlegg. Status og planer fremover.

  • Etablering av ladestasjoner for El- biler, styret vil orientere om mulighetene for å etablere ladestasjoner i borettslaget. Styret planlegger å foreslå opprettelse av ladestasjoner som sak på neste års generalforsamling.

Møtet avholdes i grendehuset, Antenneveien 40

Varighet fra kl 19.00 til kl 21.00