Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 17 jun 2016

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag avholdes tirsdag 21. juni 2016 kl. 18.00 i Grendehuset i Vaskeribakken 8.