Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 14 jan 2016

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag avholdes tirsdag 19. januar 2016 kl. 19.00 i Grendehuset til Marmorberget Brl i Vaskeribakken 8.