Endret: 30 mai 2018     Opprettet: 15 mai 2018

Grovrydding

Tirsdag 29. mai 2018 blir det igjen grovrydding i borettslaget!

Alt du vil bli kvitt av rusk og rask kan legges ut ved kjørevei før: Klokken 17.00.

Unngå å sette ut noe før tidligst 28.5.18.

Vi vil imidlertid gjøre dere oppmerksom på at:
Maling, olje, kjemikalier, bildekk, elektrisk materiell, datamaskiner, radio- og TV apparater er spesialavfall.

Spesialavfall må settes klart adskilt fra annen avfall, slik av driftsavdelingen kan kjøre dette bort til egen oppsamlingsplass.

Overtredelse av dette gir borettslaget ekstrakostnader, og vi ber derfor om å huske disse begrensningene.