Endret: 31 mai 2017     Opprettet: 3 mai 2017

Grovrydding!

Tirsdag 23. mai 2017 blir det igjen grovrydding i borettslaget!

Alt du vil bli kvitt av rusk og rask kan legges ut ved kjørevei før: Klokken 17.00.

Unngå å sette ut noe før tidligst 22.5.17.

 

Vi vil imidlertid gjøre dere oppmerksom på at:

Maling, olje, kjemikalier, bildekk, elektrisk materiell, datamaskiner, radio- og TV apparater er SPESIALAVFALL.

Spesialavfall må settes klart adskilt fra annen avfall, slik av driftsavdelingen kan kjøre dette bort til egen oppsamlingsplass.

Overtredelse av dette gir borettslaget ekstrakostnader, og vi ber derfor om respekt for disse begrensningene.