Endret: 13 feb 2021     Opprettet: 12 feb 2021

Fyringstips

 • Sørg for at spalteventiler/tilluftsventiler (som regel plassert over vinduene) er i åpen stilling.
 • Brenn kun brensel som er egnet for ildsted. Ikke fyr med peiskubber (juksekubber), impregnert eller malt treverk, søppel, plast eller vrakved – det forurenser og øker risikoen for brann. 
 • Bruk tørr ved! Max 20 % vanninnhold (anbefalt ca. 10%)
 • Bygg opp bålet med tørre vedkubber nederst, deretter opptenningsved før du topper bålet med tennbriketter.
 • Plasser veden liggende i ovnen eller peisen, ikke stående. 
 • Bruk riktig vedmengde (ikke for mye) og riktig tilførsel av luft (trekk).
 • Pass på at eventuelt spjeld er i åpen stilling. 
 • Bruk gjerne opptenningsbriketter. Ikke bruk parafin, bensin eller annen brannfarlig væske til opptenning. Kan medføre eksplosjon.
 • Tenn på fra toppen
 • La ovnsdøren stå på gløtt den første tiden etter at du har tent på helt til det brenner godt
 • La veden brenne helt ut til det bare er en haug med glør igjen før du legger i ny ved.
 • Ikke fyll ovnen om kvelden eller forlater huset og sett ned trekken. Det gir ulmebrann, og øker faren for sotbrann og utslipp av partikler.
 • Et rent ildsted gir bedre varme. Anbefalt å få feid ildstedet annet hvert år