Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 13 nov 2015

Bytte av brannslukningsapparater

Borettslaget skal i perioden fra 16. til 30. november 2015 bytte ut alle brannslukningsapparater i alle leiligheter.

Borettslaget skal i perioden fra 16. til 30. november 2015 bytte ut alle brannslukningsapparater i alle leiligheter.

Bytte vil foregå etter følgende plan:

Det vil bli satt opp oppslag i alle oppganger, 2-3 dager før bytte.

Den enkelte bes sette sitt gamle brannslukkerapparat utenfor leiligheten på den avtalte dagen. Borettslagets driftstjeneste vil i løpet av dagen fjerne det gamle apparatet og levere et nytt apparat. Beboer selv må sørge for at apparatet tas ut av emballasjen og at det plasseres på et hensiktsmessig sted i leiligheten.