Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 17 sep 2015

Beboermøte tirsdag 22. september 2015

Saksliste:

Brannsikring , orientering om status, pipeløp, videokontroll er gjennomført av et stort antall pipeløp i vårt borettslag. En representant for fra firmaet feie- og tilsynstjenester orienterer om status og mulige tiltak/konsekvenser.

Brannsikkerhet:

Hensatte gjenstander i fellesareal, dette skjer ofte – hva kan vi gjøre?

Plassering av barnevogner, igjen oppfordres det til unngå å plassere disse i trapperommene. Ingen gjenstander skal stå i rømningsveiene.

Kontroll/utskifting av pulverapparater, høsten 2015. Status/gjennomføring.

Øvrig informasjon:

Nyansatt vaktmester, Gøran Karlsson, er på plass hos oss.

Rutiner for systemnøkler og utleie av møterommet.

Vedlikehold av borettslagets bygninger, status og planer fremover.

Møtet avholdes i grendehuset, Antenneveien 40

Varighet fra kl 19.00 til kl 21.00

Velkommen