Endret: 1 feb 2018     Opprettet: 27 okt 2017

Beboerinformasjon oktober 2017

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) kommer til vårt borettslag onsdag 15. november kl. 13.00. Møt opp du kan selv få prøve å slukke åpen flamme under kyndig veiledning fra OBRE.

 

Lading av el- og hybridbiler på fast parkeringsplass eller i garasje:

Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".

Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Bruk ladestasjonene for lading av elbil, husk det er ingen parkeringsplass, flytt bilen snarest mulig etter lading.

 

Status prosjekter:

Varmekabelsaken – konstaterte brudd på varmekabler i badegulv. Utbedringer pågår ukentlig. De berørte vil få varsel i god tid. Nærmere detaljer om gjennomføring er omtalt på hjemmesiden, se baderom – utbedringer.

Vedlikehold: Planlagt vedlikehold som er under arbeid: kontroll og evt. utskifting av utvendige stoppekraner, nytt callingsystem, prøveinstallasjon er foretatt i Nylænde 7, samt oppstart av ny avfallsbehandling, fjerne betongskap, etablere nedgravde beholdere.

 

Tenk på brannfaren, vis forsiktighet ved bruk av lys. Unngå å plassere gjenstander i fellesareal, loft og kjeller. Disse vil bli kastet uten varsel.

 

Vi ønsker alle våre beboere en riktig fin høst.

Hilsen

Styret & driftsavdelingen