Endret: 29 nov 2017     Opprettet: 23 aug 2017

Beboerinformasjon

Styret har et sterkt fokus på forebyggende brannvern. Oslo Brann- og redningsetat kommer til vårt borettslag onsdag 15. november kl. 13.00. Da kan du lære å bruke et slokkeapparat, og du får kunnskap om hva som skal til for å forebygge brann. 

I tillegg blir du kjent med hva som kan bli konsekvensen hvis en brann skulle oppstå, og viktigheten av varsling, gode rømningsveier og hvor farlig brannrøyk er. Det vil også bli gjennomført en praktisk slukkeøvelse, hvor beboere selv kan få prøve slukkeapparat.

 

Status prosjekter:

Varmekabelsaken – konstaterte brudd på varmekabler i badegulv. Det er om lag 25 badegulv som skal utbedres i år. Dette arbeidet startet i slutten av juni. De berørte vil få varsel i god tid. Nærmere detaljer om gjennomføring er omtalt på hjemmesiden under Baderom – utbedringer.

Vedlikehold: Prosjekter som skal gjennomføres er fortsatt oppgradering av uteområdene, med fokus på inngangspartier, samt kontroll og evt utskifting av utvendige stoppekraner, nytt callingsystem og oppstart av ny avfallsbehandling.

 

Driftsmeldinger

Hafslund vil skifte alle strømmålere i løpet av høsten. Se www.hafslundnett.no

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan man selv ringe rørleggerfirmaet T. Abrahamsen på 920 39 032 (døgnvakt).

 

Tenk på brannfaren, ikke plasser gjenstander i fellesareal, loft og kjeller.

 

Vi ønsker alle våre beboere en riktig fin høst.

Hilsen

Styret & driftsavdelingen