30 jan 2021

Rundskriv januar 2021

Det er fortsatt en utfordrende tid for oss alle, med pandemi og begrensninger. Mange
har hjemmekontor og hjemmeskole. Styret oppfordrer alle til å ta hensyn til og ha
forståelse for at de fleste av oss har en annen rytme og hverdag.

Det planlagte prosjektet med overgang til nedgravde avfallsbrønner, som erstatning
for de gamle betongskapene blir gjennomført vår/sommer 2021, dersom de generelle
forholdene i samfunnet gjør det mulig.

Generalforsamling
Generalforsamling våren 2021 – avholdes 4. mai. Vi håper det vil være mulig å avholde
en ordinær generalforsamling med fysisk oppmøte. Dersom dette ikke er mulig innenfor
de gjeldende smittevernregler vil det bli en digital løsning,

Brannsikkerhet
Husk at trapperommet er rømningsvei. Det er ikke lov å oppbevare gjenstander i
rømningsveiene. Ta hensyn til egen og andres sikkerhet.

Driftsmeldinger
Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres via www.nylaende.no eller ved å
ringe driftsavdelingen på telefon: 90 19 64 58. Evt send oss også en SMS.

Hold det ryddig i oppgangene i kjelleren og på loftet - tenk på brannfaren
Skal du pusse opp husk å varsle alle i oppgangen, husk sett på ditt telefonnumer.

 

Hilsen

Styret & driftsavdelingen