Rehabilitering, vedlikehold og utvikling

Informasjon og årstall for dette.

2015

 • Oppgradering av kabel tv/internett

 • Drenering av Gina Krogs vei 18

 • Påbegynt oppgradering av uteområdene

 • Brannsikring utskifting av feieluker og kontroll av pipeløp

2014

 • Drenering/fuktsikring av Østerlisvingen 6 og 8. Asfaltering av uteområder

 • Brannsikringstiltak på loft og kjeller og øvrige fellesarealer

 • Reparasjon av baderomsgulv

2013

 • Bytte av 138 dører på kjeller/loft til brannklassifiserte godkjente dører

 • Støttemur mot Lambertseterveien, drenering i Østerlisvingen 4, utbedring av standplass for restavfall/papiravfall rundt borettslaget

2011

 • Utskifting av vinduer, balkongdører og biinngangsdører i borettslaget.

2010

 • Drenering - Østerlisvingen 2, rehabilitering av strømuttak på parkeringsplasser

 • Montert automatisk lys i alle trappoppganger, og oppgradert utearealer

2009

 • Digital-tv og bredbånd i alle leiligheter

 • Brannsikringsprosjekt, montering av brannvarsling på loft

 • Måkepigger på takene

2007

 • Rehabilitering av oppganger og vaskerier

 • Nye postkasser

2004

 • Rehabilitering av alle bad og rørinstallasjoner påbegynt

 • Varmtvannsforsyning flyttet til fellesberedere i kjelleren

 • Utskiftning av el.hovedtavler påbegynt

 • Utskiftning av el.opplegg i kjellere påbegynt

 • Alt ferdig i 2005

2003

 • Ferdigstillelse av elektriske stigeledninger og pålagt jording.

2002

 • Oppgradering av TV-anlegget

2001

 • Anskaffelse av utvendige søppelhus

 • Opparbeidelse av parkeringsplasser

1999

 • Rehabilitering av alle borettslagets elektriske installasjoner, både i fellesrom og leiligheter

 • Nytt porttelefonanlegg

 • Nytt lås-system

1998

 • Utskiftning av inngangsdører; montert nye låser og porttelefonanlegg i alle hus

 • Rehabilitering av alle bygninger; etterisolering – fasadekledning – nye tak – rep alle piper

 • Skiftet trapperomsvinduer og oppgangsbelysning

1997

 • Opparbeidelse av ny lekeplass på borettslagets øvre felt

1996

 • Rehabilitering av grøntanlegget

 • Malt alle vinduer og dører

1995

 • Utskiftning av alle balkonger

1992

 • Etablert 2 nye vaskerier

1991

 • Utskiftning av flere hovedkloakkrør

1990

 • Montert ny belysning på alle loft

 • Lekeplasser rehabilitert

1989

 • Skiftet alle stoppekraner i kjellere

 • Bygget nye tørk