Parkering

Informasjon om parkering.

Nylænde borettslag har disponerer 109 parkeringsplasser og 54 garasjer som leies ut til andelseiere. Plassene følger ikke leiligheten ved salg. Det er utarbeidet et sett med regler for bruk av plassene.

Borettslaget har ventelister for garasje og parkeringsplasser. Ta kontakt på post@nylaende.no eller telefon på 901 96 458 for dersom du ønsker å bli registrert på ventelistene.