Endret: 9 aug 2019     Opprettet: 9 jun 2015

Nøkler og skilt

Trenger du nye nøkler eller skilt til postkasse?

Systemnøkler til låser i fellesdører kr 300,-  pr nøkkel. Bestilles via styret@nylaende.no

Betaling gjøres til OBOS' betalingsløsning.

Skilt til postkasse kan kjøpes hos Lambertseter lås og nøkkelservice tlf. 22 29 28 30, for beboers regning.

Styret ber beboere unngå å kopiere opp nøkler som ikke er systemgodkjente. Grunnen til dette er større brekkasje på disse nøklene som fører til store vedlikeholdskostnader for borettslaget.