Generelt om Nylænde brl

Her finner du generelle fakta og tall.

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-nummer 950948183, ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse:

  • Gina Krogs Vei 2-8 12-20

  • Lambertsetervn 48-52

  • Nylænde 6-10 7-23

  • Østerlisvingen 1-9 2-8

Borettslaget består av 368 andelsleiligheter, fordelt på 18 bygninger.

Tomten, kjøpt i 1986 er på 43.352 m2 og har følgende gårds- og bruksnummer: 159 - 133, 134

Første innflytting skjedde i 1954.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.