Lambertseters historie

Lambertseter er Norges første drabantby, og innflytting i vårt borettslag startet allerede i 1954.

For mer informasjon om Lambertseters historie:

https://no.wikipedia.org/wiki/Lambertseter

http://eikaberg.org/om_lambertseter.htm (et kåseri av Ivar Sekne)

Kildeangivelse: www.eikaberg.org