Ladestasjoner for elbil

Ladestasjoner for elbil er klare til bruk ved Nylænde 17 og Østerlisvingen 6. Ønsker du å benytte disse, må du registrere deg på www.ladeinorge.no

Det koster kr 15,- for 30 minutters sporadisk lading. Kun en enkel registrering er nødvendig. Lading startes og betales via mobiltelefon.

Vi oppfordrer alle til å lese grundig den informasjonen som finnes på ladeinorge.no. Husk at det er en ladestasjon og ingen parkeringsplass. Flytt bilen når du har fått tilstrekkelig med strøm, slik at andre også kan bruke anlegget. Det bør minimum være mulig å flytte bilen dersom du har ladet om dagen, slik at andre kan lade på ettermiddag/kveld. Har du ladet på ettermiddag/kveld, flytt bilen slik at andre kan lade på natten.

Borettslaget forbeholder seg retten til å kunne innføre tidsbegrensning i bruken av ladestasjonene, slik at tilbudet kommer flest mulig til gode.

Brukerveiledning for ladestasjonene