Kontakt oss

Henvendelser til borettslaget bør fortrinnsvis gjøres her via nettsiden eller ved å ringe driftsavdelingen på telefon: 90 19 64 58. Evt send oss også en SMS.

Ved akutte hendelser, hvor beboerne ikke får kontakt med driftsavdelingen, kan man selv ringe:

Rørleggerfirmaet T. Abrahamsen på 920 39 032 (døgnvakt)

Elektriker treffes på 22 36 85 20.

Låsfirma Absolutt låsservice: Tlf. 907 22 545.

Det skal som hovedregel alltid være driftsavdelingen eller styret som bestiller service på fellesanlegg, unntak er kun når det er oppstått en helt akutt situasjon hvor det haster og man ikke får tak i ansatte eller styret. Vi gjør oppmerksom på at beboerne står helt fritt til hvilke firma som bestilles for arbeid i egen leilighet.

Kontakt oss på e-post her.