Endret: 9 mai 2018     Opprettet: 30 jan 2018

Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Nylænde Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

 

8. mai 2018.

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mars 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

 

Forslag sendes til styret i Nylænde Borettslag, Nylænde 7, 1154 OSLO

 

Eller via e-post til: post@nylaende.no

 

 

Hilsen

Nylænde Borettslag

Styret