Endret: 8 feb 2018     Opprettet: 16 feb 2017

Tiltak i 2017

Det er styrets ansvar og plikt å forvalte borettslaget i samsvar med borettslagslovens bestemmelser og borettslagets vedtekter. Styret vil også i år ha fokus på planlagt systematisk vedlikehold. HMS, herunder brannsikring, orden og system i alle fellesarealer er høyt prioritert.

Prioriterte oppgaver i 2017, i tillegg til ordinært løpende vedlikehold, blir avslutning av pipeprosjektet. Dette vil pågå frem mot sommeren. Utbedring av badegulv, der det dokumentert brudd i varmekabler, fra rehabiliteringen i 2004 – 2006. Dette arbeidet vil pågå fra 2. kvartal og utover året. Utskifting av porttelefonsystemet vil bli utført etter at andre store prosjekter er avsluttet, trolig i løpet av 2. halvår 2017. Det vil bli igangsatt et forprosjekt for mulig nedgravd avfallsanlegg.

Borettslaget vil fortsette arbeidet med oppgradering av inngangspartier, maling av grunnmur, kontroll og evt utskifting av utvendige stoppekraner. Kontroll og spyling av bunn- og stikkledninger, herunder eventuell oppgradering.