Tiltak i 2016

Styret vil ha fokus på gjennomføring av systematisk og planlagt vedlikehold i borettslaget. Det er styrets ansvar og plikt å forvalte borettslaget i samsvar med borettslagslovens bestemmelser.

HMS, herunder brannsikring, orden og system i alle fellesarealer er prioritert. Utbedring av badegulv, der hvor det er konstatert brudd på varmekablene, som ble lagt i forbindelse med baderomsoppussingen i borettslagets regi i 2004 – 2006, blir gjennomført sommeren 2016. Utskifting av låssystemet, oppgradering av lekeplassene, rengjøring av ventilasjonskanaler, fortsette dreneringsarbeidet, samt oppgradering av inngangspartier, oppgradering av grøntanlegget, vil bli gjennomført i løpet av året.

Forslag om rehabilitering av alle skorsteiner og forslag om utskifting av porttelefonsystemet behandles på ekstraordinær generalforsamling våren 2016.